Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne wykonuje dla nas specjalistyczna firma "Max-el Maciej Zdych"

Jeżeli są Państwo zainteresowani wyłącznie samymi pomiarami elektrycznymi proszę o kontakt www.mzdych.pl

Wykonywane pomiary elektryczne:
  • pomiar rezystancji izolacji
  • pomiar rezystancji uziemień
  • pomiar impedancji pętli zwarcia
  • badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
  • pomiar ciągłości przewodów ochronnych
  • badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska