Inwentaryzacja instalacji elektrycznych

Oferujemy spis i sprawdzenie aktualnego wyposażenia sieci i urządzeń elektrycznych.

Sporządzamy raporty dotyczące różnic pomiędzy aktualnym stanem, a aktualnie obowiązującymi normami.