Weryfikacja instalacji

Oferujemy:

  • sprawdzenie poszczególnych sekcji i elementów instalacji, ustalenie źródeł zasilania, punktów zabezpieczeń
  • ustalenie sprawności elementów oraz określenie stanu ich zużycia
  • weryfikację istniejących zabezpieczeń pod kątem aktualnych przepisów i norm
  • weryfikację jakości zamontowanych materiałów
  • weryfikacja symetryzacji faz, równomierności podziału obciążeń oraz przeciążeń linii zasilających
  • pomiary różnych parametrów elektrycznych