Przyłącza kablowe

Wykonujemy przyłącza od ZK (złącza kablowego) do obiektu oraz w budynku TR (tablice rozdzielcze) różnego rodzaju wg wymagań odbiorcy zgodnie z obowiązującymi normami. (PN-IEC-60-364-4-443, DZ.U. z 2004 nr 109 poz. 1156 z późniejszymi zmianami) Wykonane wykazy zawierają przejrzyste oznaczenie z opisem zrozumiałym dla osób nie znających terminologii elektrycznej.

Wykonujemy WLZ (wewnętrzne linie zasilania) wewnętrznych pomieszczeń oraz obiektów przynależnych z indywidualnymi tablicami rozdzielczymi.