Wewnętrzne linie zasilania - Wymiana różnego rodzaju zabezpieczeń

Oferujemy:
  • wymianę starych, wypracowanych zabezpieczeń sieci elektrycznych i urządzeń
  • wymianę bezpieczników starego typu na nowe ogólno dostępne bardzo wygodne do powtórnego włączenia
  • wymianę tablic różnych wielkości i typów oraz pojedynczych bezpieczników